Pusaka Musafir Kristian

Selamat berjumpa di dunia digital dalam laman Pusaka Musafir Kristian.

Perjalanan Si Musafir Kristian, Evelyn Tan Hwee Yong, menjadi saluran berkat ketika dia menyedari bahawa setitik tinta boleh mengalir berkat kepada gereja-gereja. Pusaka Musafir Kristian merupakan buku-buku yang ditulisnya dan juga beberapa kawan-kawannya. Si Musafir berharap lebih banyak kawan akan menyumbang buku-buku yang bermutu. 

Setelah kian-kian tahun menulis, musafir rindu menjangkau lebih banyak gereja yang tidak dapat dijangkaunya kerana dipisahkan  oleh gunung-ganang, hutan belantara, dan sungai-sungai. Apalagi musim Covid-19 ini menghalangi dia dari berdayung hilir hulu untuk melayani jemaah tercinta dengan buku-buku, maka laman web ini didirikan demi gereja-gereja. Pusaka Musafir Kristian bertujuan menerbitkan buku-buku Kristian yang bermutu dan bersarat dengan Pendidikan teologi yang bernilai tinggi. Buku-buku ini boleh menjadi bahan ajaran pendeta, panduan pemuda-pemudi, bacaan kanak-kanak.

Buku-buku ini boleh dimuat turun tetapi tidak boleh diterbit semula atau dijual semula. Hakcipta © 2021 Upstream Publishing.
All rights reserved.